Користење на нашите простории

При вашиот престој во Скопје имате можност да ги користите нашите простории кои се наоѓаат во центарот на градот, во близина на сите главни институции и поголеми компании.

За подобро координирање на термините за престој и користење на нашите простории потребно е однапред да го најавите вашето доаѓање во Скопје.

Доколку имате во план да организирате повеќе состаноци, средби и посети, нашиот персонал ќе ви организира најрационален распоред на иститево периодот на вашиот престој.

Исто така, во споменатиот период на располагање ви е и нашиот персонал, а по потреба може да се ангажира и дополнителен.

Просториите се комплетно опремени, а телефонската линија е со бројач на импулсите, кој износ по завршување на посетата се фактурира на вашата компанија.