ŠTA JE PRINCIP DMC I KOME JE NAMENJEN

Princip DMC pretstavlja vid usluge koju naša kompanija pruža svim zainteresovanim kompanijama, NVO-ma, i osobama koji žele bez svoh ličnog prisustva u Republici Makedoniji da obave sledeće:

·        Da osnivaju svoju kompaniju, pretstavništo, ili NVO u Makedoniji

·        Da upravljaju kompanijom, pretstavništvom, ili NVO-om, koristeći princip DMC (100% aktivno)

·        Da vrše ispitivanje tržišta po principu DMC

·        Da dobiju uputstva, stručni i pravni savet o propisima iz oblasti trgovačkog i finansiskog rada po principu DMC

·        Da dobiju kompletno i permanentno servisiranje svih finansiskih transakcija, računovodnih obaveza i trgovačkih poduhvata

·        Sprovođenje postupka o nasleđu, razvod braka, denacionalizaciju imota, dobijanje pravnih saveta i vođenje i održavanje nekretnine po principu DMC za državljane Republike Makedonije sa prestojom u inozemstvo

Inajući u vidu da ovaj princip nudi realizaciju napred navedenih usluga bez

prisustva korisnika usluge u RM, i bez angažovanjem personala, kancelarije i sl., troškovi za realizaciju usluge su neupoređivo manji od uobičajenog načina rada.

            Naša zadnja cilj je isključivo profesionalni karakter servisiranja vaših potreba bey mešanja u poslovnu politiku vaše kompanije, jer mi isključivo pretendiramo da budemo vaš servisni partner.

            Još jedan razlog više za korišćenje naših usluga je i dugogodišnje iskustvo i stručnost našeg personala, savetnika i stručnih suradnika.